Консултации

Управление, анализ и оценка на риска. Изготвяне на документи съгласно ЗЧОД.

Организация на масови и ВИП мероприятия, физическа и техническа охрана.

Стратегии за противодействие на линия Т (тероризъм).

Обследвания, планове за охрана, охранителни предписания.

Изготвяне на инструкции за действия при екстремни ситуации.

Организация и мениджмънт на услуги в сферата на сигурността.

Провеждане на специфични обучения в сферата на сигурността.

Проектиране на видеонаблюдение, СОТ, контрол на достъп и др.

Професионален опит

охрана на обекти

Цялостна организация на охраната и сигурността на стратегически обекти:

Посолства на Италия, Гърция, Германия, Холандия, Великобритания. Министерства, болници, училища. Европейски Парламент в България. Представителство на ЕК за България. Корпус на Мира към Посолството на САЩ.

охрана на обекти

Цялостна организация на охраната и сигурността на различни по специфика обекти:

БТК, хотели, частни домове, частни партита, търговски обекти, учебни заведения. "Пени Маркет", "Лидл". Административни и бизнес сгради. ВИП и масови мероприятия, спортни прояви.

охранителни позиции

Заемани позиции:

Началник сектор "Физическа охранa" - "ФОРС ДЕЛТА". Мениджър сигурност - "КРОН СЕКЮРИТИ" ЕООД. Основател на Център за професионално обучение "Крон Секюрити". Организатор охрана - ДОА "ВАДИМ" ООД. Консултант - "Секюрити Алианс" ЕООД. Основател и управител на "ГЛОБАЛ СЕКЮРИТИ СЪРВИСИС" ООД.

членства

Членства:

Член на Управителния Съвет на НАФТСО (Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана). Член на работна група, изготвяща предложения за промени в ЗЧОД (закон за частната охранителна дейност). Член на ННСОБ (Независим национален съюз на офицерите в България).

Публикации

Тематични анализи, публикации и интервюта по различни аспекти на сигурността и охраната.

Охрана на ЕК

Охрана на ЕК

Security.bg Интервю
Сигурността в училищата

Сигурността в училищата

Security.bg Интервю
Оценка на риска

Оценка на риска

Security.bg Публикация

Контакт

За консултация

Постигането на високо ниво на сигурност е възможно единствено чрез целенасочена стратегия, комплексни анализи на риска, правилен мениджмънт и организация, непрекъснат контрол и периодична оценка на риска. Консултантските услуги и експертните решения следват тази линия, съобразена с изискванията на клиента. Услугите са подходящи за юридически и физически лица, за които сигурността е от значение и държат на високо качество и професионализъм.

  • 1000 София, България
  • info@bstoychev.com
  • 0889 91 55 79
  • www.bstoychev.com

Форма за контакт